Styrelsen

Styrelsen 2021-2022

Styrelseordförande – Kent Petersson
Sekreterare – Ingrid Mannerfalk
Information – Rebecca Stenberg
Ekonomi – Anders Denvall
Underhåll – Errki Rangin
Mathias Gustafsson
HSB representant – Christoffer Werhof

Suppleanter:
Garagekö och taggar: Peter Therstol

Bo Tollin

Padraic Dempsey

Henrik Persson

 

 

 

Valberedning:  
Peter Ward (sammankallande)
Maria Gerhardsson Ståhl
Patricia Fors

Mette Smith

 

 

Styrelsen sammanträder en gång per månad, dock inte i juli.

Styrelsen kan nås på e-postadress styrelsen@billegarden.se och telefonnummer i trapphusen för felanmälan. 

Skrivelser till styrelsen hanteras vid de månadsvisa styrelsemötena och besvaras vanligen i slutet av månaden.

Du är välkommen att höra av dig till Petra Ward eller övriga representanter i valberedningen, om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet. Vår förening behöver fler krafter.