Köpare-säljare-mäklare på Billegården

 

 

Föreningen:

 • Föreningen gör tillsyn (inte besiktning) av lägenheter på föreningens delar och detta sker även t ex vid obligatorisk ventilationskontroll, OVK.
 • Observera att köpare-säljare har undersöknings- och upplysningsplikt. Mäklare har viss upplysningsplikt. Detta är helt skilt från föreningens tillsyn
 • Kort innan inflyttning erhålls välkomstbrev via mail med instruktioner för bredband, kabel-TV, sophantering etc.

Köpare:

 • Billegården tillhandhåller bostadsrättter för permanent boende för privatperson. 
 • Bostadsrättslagen och stadgar tillämpas jämte övrig lagstiftning
 • Parkeringslapp erhålls av säljare
 • Tagg/taggar  erhålls av tidigare ägare. (depositionsavgift 250 SEK/tagg)
 • Kö-plats till plats i vårt garage är idag ca 2 år.
 • Kontrollera att Ni kan öppna fläktaggregat för filterbyte, vilket ska göras var tredje månad.
 • Köpare har undersökningsplikt.
 • Renoveringar ska utföras fackmannamässigt och behöriga personer inom VVS och el. Vi använder anvisade leverantörer.
 • Läs om renoveringen på vår hemsida, speciellt kök och badrum.
 • I avgift ingår värme, vatten, bredband och Kabel-TV.

 

Säljare:

 • Ev flyttstädningsfirma ska använda skonsamma rengörningsmedel. 
 • Parkeringslapp överlämnas till köpare
 • Säljare säger upp sin ev garageplats till garageansvarig. Maila styrelse eller garage-ansvarig direkt.
 • Nycklar och taggar överlämnas till köpare.
 • Säljare har upplysningsplikt

Mäklare:

 • HSB Brf Billegården i Lund upplåter bostadslägenheter för permanent boende. 
 • Avgift meddelas boende under hösten och ändras per 1 januari. (det finns möjlighet till ändringar under året).
 • I avgift ingår värme, vatten, bredband och Kabel-TV
 • Årsredovisning finns på vår hemsida under ekonomi. 
 • Vi följer en 60-årig underhållsplan
 • Mäklare som möjliggör  bulvanförhållanden att kortsiktigt köpa lägenheter för (yt-)renoveringar  eller liknande transaktioner undanbedes. 
 • Elkontakt till fläktaggregat ska vara i, dvs fläkten ska vara igång.