Styrelsen

Styrelsen 2024-2025

Styrelseordförande – Kent Petersson
Sekreterare – Mathias Gustafssson
Information – Mari Mossberg
Ekonomi – Anders Denvall
Underhåll – Errki Rangin
Garagekö och taggar: Peter Thersthol

 

Suppleanter:

Bo Tollin

Liza Nordin

Henrik Persson

 

 

 

Valberedning:  
Peter Ward 
Maria Gerhardsson Ståhl (sammankallande)
Anders Hultquist

 

 

 

Styrelsen sammanträder en gång per månad, dock inte i juli.

Styrelsen kan nås på e-postadress styrelsen@billegarden.se och telefonnummer i trapphusen för felanmälan. Tillfällig email adress finns till styrelsen billetemporary@googlegroups.com

Skrivelser till styrelsen hanteras vid de månadsvisa styrelsemötena och besvaras vanligen i slutet av månaden.

Du är välkommen att höra av dig till Petra Ward eller övriga representanter i valberedningen, om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet. Vår förening behöver fler krafter.