Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En trivsam utemiljö – mervärde för boendet

Vi på HSB hjälper er gärna att skapa en bra och trivsam utemiljö. Vi har ett brinnande trädgårdsintresse och stor erfarenhet av markskötsel. Bland vår personal finns allt från skötselpersonal till landskapsarkitekter. Du kan anlita oss för i princip allt som har med er utemiljö att göra, från idéer och projektering till utförande och praktisk skötsel.
Mark och trädgård, tjänster för brf i Stockholm

HSB Södertälje anpassar skötselavtalen efter er förenings behov och önskemål. Vi erbjuder både helhetslösningar och enskilda tjänster.

HSB erbjuder bland annat:

  • Hjälp med planläggning, landskapsarkitektur och olika trädgårdsanläggningar
  • Skötsel och underhåll av gräsmattor, naturmark, träd, buskar och planteringar
  • Städning och ogräsrensning av asfalts-, platt- och grusytor
  • Tillsyn av lekutrustning och lekplatsbesiktning
  • Tömning av skräpbehållare
  • Tillsyn och rensning av dagvattenbrunnar
  • Snöröjning och halkbekämpning 

Markskötsel och underhåll

En trevlig utemiljö kräver omsorg för att hållas välskött och välkommande. Men ofta görs skötselinsatser och nyanläggningar utan tydliga mål och strategier. Vi på HSB hjälper er gärna med en ordentlig skötselplan.

Skötselplanen är utemiljöns motsvarighet till husets underhållsplan. Vi tar fram tydliga mål som fördelas ut över en lämplig tidsaxel, allt för att få en trivsam utemiljö och för att slippa kostsamma snabblösningar.

Snöröjning och halkbekämpning

Både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare måste enligt lag snöröja så att inte gångtrafiken hindras, sanda och halkbekämpa gångytor och se till så att snö och is forslas bort och inte hindrar framkomlighet. HSB Södertälje erbjuder avtal om vinterrenhållning så att utemiljön är säker och användbar även vintertid.

Vi har stor erfarenhet av snöröjning och halkbekämpning och har alla de resurser som behövs i form av maskiner, personal och kunskap. Avtalet gäller vid halka eller vid snödjup högre än fem centimeter.

Trädgårdsskötsel

Låt boende och besökare mötas av härligt lummiga träd, välskötta buskar och vackra blomsteruppsättningar när de kommer till gården genom att ge trädgården omsorg. Vi hjälper er gärna från grunden, med inventering, relationsritning, idéer, utformning, val av växter, material och utrustning samt genomförande av projekt.

Blomvård och blomarrangemang

Vi har kompetens att göra arrangemang som klarar både stekande sol och skuggiga lägen. Vi säljer också planteringskärl och bevattningstankar. Dessutom erbjuder vi skötsel av blommorna, vilket är viktigt för att växterna ska hålla sig fräscha och vackra under hela säsongen.

Vi kan även arrangera praktiska blomsterarrangemang som kan användas som avspärrning för oönskad trafik, eller för att dra ner hastigheten på de fordon som passerar i de områden där barnen ofta leker fritt.

Professionell trädvård för friska och vackra träd

Träd i bostadsområden ökar trivseln och ger ett mervärde till området. Att arbeta med träd kräver planering då det tar lång tid för ett träd att växa sig stora. Våra specialister och anläggare hjälper till med allt som har med träd att göra – från besiktning, inventering, plantering, beskärning, fällning, stubbfräsning till avancerade fällningar och beskärningar på svårtillgängliga platser.

Vi rekommenderar att ett trädbestånd regelbundet ses över för att i god tid upptäcka eventuella brister hos enskilda träd eller hela bestånd. En relativt enkel åtgärd som en gallring av döda och skadade grenar gör träden friskare och minimerar risken för olyckor.

Trädvårdsplan

Trädgårdsskötsel för brf

En trädvårdsplan är ett hjälpmedel för att kunna planera de insatser som ett trädbestånd kräver. Planen grundar sig i en inventering, utifrån den görs sedan en bedömning och ett protokoll upprättas med åtgärdsförslag för varje enskilt träd.

Kontakt Stefan Sand HSB Södertälje

Kontakta mig för mer information om
HSB Södertäljes tekniska förvaltningstjänster! 
Stefan Sand, Teknisk förvaltningschef
010-442 56 80
stefan.sand@hsb.se