Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Finansiellt

HSB Stockholm tillhandahåller till bostadsrättsföreningar inlåningstjänster och erbjuder i samverkan med HSB-ägda bolaget Finansstöd betaltjänster. Betalningar som går ut från HSB Stockholm går via HSB Finansstöd. HSB Stockholm är anslutet som ombud i betaltjänstverksamheten till HSB Finansstöd. Det innebär att kunder, Bostadsrättsföreningar, som köper administrativ förvaltning via HSB Stockholm så tillhandahålls betaltjänster.