På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Hållbarhet är grunden i vårt uppdrag och vision

I nära 100 år har HSB legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till bra bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt, vi kallar det för det goda boendet.

Vi står inför miljö- och hållbarhetsutmaningar av global omfattning. HSBs arbete med miljö, energi och klimat utgår från FNs globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. De inriktar sig på begränsad klimatpåverkan, en giftfri miljö och en god bebyggd miljö.

vilka globala hållbarhetsmål och svenska mål som HSB kan leverera mot om vi driver aktiviter inom våra strategiska fokusområden inom hållbarhet

Ny hållbar affärsstrategi

På HSB-stämman i maj 2017 beslutades att HSBs strategi för hållbar tillväxt ska integreras med den gemensamma verksamhetsplanen, HSBs kompass. I denna strategi har vi satt fyra fokusområden där vi alla kan bidra.

 • Fokusområdet Resurseffektivitet, handlar om allt från ökad materialåtervinning till minskad elanvändning. 
 • Fokusområdet Klimat. Här satsar vi bland annat på lägre klimatpåverkan från byggandet, förnybar energi till fastigheterna och en fossilfri fordonsflotta.
 • Fokusområdet Hållbara tjänster och produkter. Här går vi in för att hållbarhetssäkra och utveckla nya hållbara tjänster och produkter. 
 • Fokusområdet Viktig samhällsaktör. Det är ett område där vi gemensamt förbättrar villkoren för boendet, skapar trygghet och speglar samhällets mångfald.

Vi måste alla bidra till en hållbar utveckling och framtid.

Här kan du läsa mer om HSBs hållbarhetsarbete 

HSB Stockholms hållbarhetsarbete

ISO certifiering

HSB Stockholms mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss hand­lar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera bostadsrättsföreningar att göra detsamma.

I Sverige står bostadssektorn för omkring 35 procent av den totala energiförbrukningen, och närmare 20 pro­cent av koldioxidutsläppen. Vi har med andra ord ett stort ansvar. Därför arbetar vi mot högt ställda mål inom miljö, energi och klimat. Vi tar även socialt och ekono­miskt ansvar i vår roll som samhällsbyggare. Här berät­tar vi kortfattat om vårt arbete, som baseras på HSBs gemensamma hållbarhetsstrategi. 

RESURSEFFEKTIVITET

 • I över tio år har vi varit en miljöcertifierad organisa­tion enligt ISO-standarden 14001, som hjälper oss att hushålla med resurser.
 • Vi klimatkompenserar för fjärrvärmens klimatpåverkan.
 • Vi arbetar för minskad energiförbruk­ning i våra egna fastigheter, bland annat genom modernisering av fastigheterna.
 • Vi arbetar för att underlätta för våra med­lemsföreningar och kunder att göra klimatsmarta val.


KLIMATPÅVERKAN OCH KLIMATANPASSNING

 • Mellan 2008 och 2023 ska vi minska vår klimatpåver­kan med 75 procent och till 2030 ska vi vara nere på nära noll i utsläpp.
 • Varje år delar vi ut HSB Stockholms Klimatpris till en bostadsrättsförening som arbetat strukturerat för att minska sin klimatpåverkan.
 • Vi har ett elavtal med Luleå Energi AB om leverans av miljöcertifierad vattenkraft, som även bostadsrätts­föreningar kan ansluta sig till.
 • Våra fordon som drivs på bensin och diesel ska fasas ut och löpande ersättas av elfordon och supermiljöbi­lar. Flygresor görs endast i undantagsfall, och klimat­kompenseras alltid.


HÅLLBARA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

 • Vi arbetar för att utveckla hållbara tjänster för våra kunder, och har alltid ett hållbarhetsperspektiv i våra offerter sett till materialval, byggvarubedömning och kemikalier.
 • All vår nyproduktion ska leva upp till lägst Miljöbyggnad Silver, en certifiering som innehåller kvalitetskrav för bland annat energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval.
 • HSB Stockholm är medlemmar i Fairtrade och väljer rättvisemärkta produkter där det är möjligt.

EN VIKTIG AKTÖR FÖR DET HÅLLBARA SAMHÄLLET

 • Vi är huvudsamarbetspartner för projektet BoTryggt- 2030, som verkar för att förebygga brott och öka tryggheten i bostadsområden.
 • I samarbete med Arbetsförmedlingen driver vi ett eget lärlingsprogram för fastighetsskötare. Utbild­ningen säkrar kompetensförsörjning och ökar syssel­sättningen.
 • Vi är en värderingsstyrd organisation som verkar för ökad mångfald och jämställdhet och 2016 blev vi utsedda till fastighetsbranschens mest jämställda företag. Vår medarbetarkår speglar Stockholms befolkning sett till ursprung, och genom vårt kvinnliga nätverk får vi fler kvinnor att ta sig an förtroendeuppdrag i bostadsrättsföreningars styrelser.

 

Hållbarhetschef Anna Bengtsson  KONTAKT HSB STOCKHOLM

   Anna Bengtsson
   Hållbarhetschef, HSB Stockholm
   010-442 10 05

Kontakt HSB Riksförbund

I bild från vänster: Betty Nakiberu & Hamida Nantume, Uganda. Fotograf: Astrid Hedman
Tillsammans bidrar vi till människors framtid

Varje år bidrar HSB till biståndsorganisationen We Effect. Tack vare det får människor som lever i slummen möjlighet att flytta till värdiga bostäder.

Vill du tillsammans med oss hjälpa världens fattiga till en bättre framtid? Swisha valfri gåva till nummer 123 603 86 99.

Följ oss på resan mot framtidens boende

Med HSB Living Lab tar vi ett stort kliv in i framtiden. I nära interaktion mellan människor och forskare ska vi skapa framtidens boende i tredje generationens Living Lab. 

Läs mer om vad som pågår i HSB Living Lab.

HSBs Hållbarhetsredovisning 2017

I hållbarhetsredovisningen beskriver vi hur HSB arbetar inom de fokusområden som våra medlemmar anser särskilt viktiga. Den röda tråden är att vi finns till för boendet – boendet finns inte till för oss. Detta gör hållbarhetsredovisningen till ett av HSBs viktigaste dokument.

Följande HSB-föreningar är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO eller miljödiplomerade:

 • Göta (ISO 14001, ISO 9001)
 • Göteborg (Miljödiplomering, ISO 9001)
 • Landskrona (ISO 14001, ISO 9001)
 • Malmö (ISO 9001)
 • Mölndal (Miljödiplomering)
 • Nordvästra Götaland (ISO 14001, ISO 9001)
 • Nordvästra Skåne (ISO 9001)
 • Norr (ISO 9001)
 • Norra Stor-Stockholm (ISO 14001, ISO 9001)
 • Skåne (ISO 14001, ISO 9001)
 • Stockholm (ISO 14001)
 • Södertörn (Miljödiplomering)
 • Södra Norrland (ISO 14001, ISO 9001)
 • Uppsala (ISO 14001, ISO 9001)
 • Östergötland (ISO 14001, ISO 9001)