Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vi hjälper till med elinstallation

Vi erbjuder hjälp med elinstallation i Jönköping och Borås. Vi har certifiering och kan hjälpa dig med alla typer av elinstallationer i ditt hem.

Kontakta oss

Om du exempelvis behöver dra el till ett nytt eluttag, så ska du vara medveten om att det inte är tillåtet att utföra arbetet själv. Det beror på att risken för olyckor är för stor. Felaktigt dragen el kan leda till att människor skadas genom att de får el genom kroppen, men också till exempel att bränder uppstår. Därför får endast certifierade personer utföra elarbeten, även hos privatpersoner. Vi har certifiering och kan hjälpa dig med alla typer av elinstallationer i ditt hem.