På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Föreningsstämma, valberedning, styrelse och årsredovisning

Här läser du mer om hur föreningen styrs

Föreningens förvaltning

Föreningsstämma
Medlemmarna i en bostadsrättsförening bildar tillsammans föreningen, vars högsta beslutande organ är föreningsstämman. Vid föreningsstämman väljer medlemmarna en styrelse, valberedning och revisor. Bostadsrättsföreningen är i sin tur medlem i HSB Göteborg.

Föreningsstämman - motioner
Till föreningsstämman kan medlemmarna lämna in förslag och motioner. Sista datum för inlämnande av sådana förslag finns angiven i stadgarna (§ 15).

Hur skall en motion se ut?
En motion är ett sätt för varje medlem att uttrycka sina åsikter och ta upp enskilda frågor på stämman. Till exempel om det är något du vill ändra på eller få svar på. En motion ska innehålla ett ämne och ett yrkande.

  • Skriv tydligt vad ärendet handlar om.
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att stämman ska ta.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och lägenhetsnummer.
  • Posta eller lämna personligen in din motion till styrelseexpeditionen på Cederflychts gata 13 B.


Valberedningen
Valberedningens uppgift är att föreslå nya ledamöter till styrelsen men också att komma med arvodesförslag. Anmäl ditt intresse för ett styrelseuppdrag eller andra uppdrag inom föreningen via mejl: valberedning.backebol@bredband.net eller lämna en lapp i styrelsens brevlåda på Cederflychts gata 13B.

Styrelsen
Styrelsen består i dagsläget av sju ordinarie ledamöter samt en av HSB Göteborg utsedd representant, totalt åtta personer.

Styrelsemedlemmarna har olika yrkesbakgrund och kunskaper och har också deltagit i olika kurser om styrelsearbete som HSB Göteborg ger. Inom styrelsen finns alltså den kompetens som krävs för att kunna förvalta en så stor förening som HSB Brf Bäckebol.

Styrelsen förvaltar föreningens fastigheter och redovisar det ekonomiska resultatet i årsredovisningen som delas ut till alla bostadsrättsinnehavare. I denna kan man också läsa vad som hänt i föreningen det gångna året och vad som planeras för framtiden. HSB Brf Bäckebol tillämpar ett räkenskapsår som följer kalenderåret d.v.s. föreningen redovisar resultat- och balansräkning för perioden 1 januari - 31 december.

Årsredovisningen
Styrelsen i en bostadsrättsförening måste enligt gällande lag lämna en årsredovisning. I denna skall framgå hur styrelsen förvaltat föreningens tillgångar under verksamhetsåret.

Styrelsen har ansträngt sig för att göra årsredovisningen så lättläst och informativ som möjligt för medlemmarna och presumtiva köpare av bostadsrätter i vårt område.

Vi redovisar t.ex. det planerade underhållet, en finansanalys, förväntat fondsaldo på yttre fonden, en mängd nyckeltal, statistik och planerade avgiftsförändringar för den kommande 10-års perioden.

Nedan finns de senaste årsredovisningarna som pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer behöver du Acrobat Reader. Om du inte redan har programmet installerat, tryck på länken nedan och ladda hem programmet gratis online.