Ska du flytta in?

Här finner du som är intresserad av att flytta till vår förening nyttig information

Ska du flytta in?
Alla nya medlemmar ska träffa en eller flera styrelserepresentanter på ett särskilt introduktionsmöte. Du som är nyinflyttad får automatiskt en kallelse till mötet.

Vid detta tillfälle får du som är ny medlem information om vår förening. Dessutom får du en lägenhetspärm med nyttig information. Du får också en rundtur i området med någon av styrelsens representanter som visar dig de viktigaste faciliteterna. Sist men inte minst bereds du möjlighet att ställa dina frågor till styrelsemedlemmarna.

Försäkring
I samband med inflyttningen i vår förening bör du teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Eftersom du själv svarar för det inre underhållet i lägenheten så gäller inte föreningens fastighetsförsäkring för vissa skador som kan uppkomma inne i själva lägenheterna.