Styrelse 2022

Styrelsens sammansättning och ansvarsfördelning

Styrelsens sammansättning 2021:
Ordförande: Paul Jones
Sekreterare: Ling He
Ledamot: Galdim Topalli
Ledamot: Gorgi Trpkovski
Ledamot: Christina Helsingius
Ledamot: Barbro Gustafson
HSB-ledamot: Johannes Gäskeby


Specifika ansvarsområden för styrelsemedlemmarna:
Ekonomi - Gorgi Trpkovski
Hemsida - Barbro Gustafson
Boendesociala gruppen, tidigare NABO - Ling He + Barbro Gustafson
Fritid - Barbro Gustafson
Miljö - Christina Helsingius
Fasadprojekt - Galdim Topalli + Gorgi Trpkovski
Bygg - Gorgi Trpkovski
Brandskydd - Paul Jones


Övriga förordnanden:
Revisor: Glenn Gustavsson
Revisorsuppl: Lennart Hillqvist