170324 Nya p-platser – även för elbil!

24 mars 2017 Laddstolpar för elbil på vissa p-platser

Som många nog har sett grävs marken upp på några ställen på vårt område. Det är nya p-platser som anläggs på de ställen där vi redan har bygglov. Fler tillkommer när vi har fått bygglov på ställen som först kunde ansökas om efter att detaljplanen antagits. Detta söker nu Göteborgs Stad åt oss.

Flera medlemmar har de senaste åren hört sig för om styrelsen planerar att bygga p-platser för elbilar. Detta blir nu av på några av de nya p-platserna. Vi återkommer med information om avtal, kostnad, köordning och annat.

Anmäl ditt intresse redan nu!