170412 Försenad rivning av kallgaragen

12 april 2017 Det tillfälliga p-platserna är inte klara

Det vi tidigare meddelat om rivning av kallgaragen och p-platserna på samma tomt är ändrat. Avtalet med Byggföretaget Trollängen byggde på att hyresgästerna avflyttade redan under påskhelgen, så att företaget skulle kunna börja riva tisdagen den 18 april. Trollängen lovade från sin sida kompensation plus framtagning av ersättningsplatser.

Det blir ingen avflyttning under påsken, eftersom de planerad tillfälliga p-platserna längre upp utefter Kabelgatan inte är klara. Trollängen har inte fått bygglov ännu och det går inte att säga när det kommer.

Därmed har vi kvar kallgaragen och p-platserna ett tag till.