200426 Nya kontaktvägar ersätter expeditionen

26 april 2020 Kontaktvägar för allt som inte är Felanmälan (ersätter expeditionen)

Felanmälan

Felanmälan gör du, precis som tidigare, via denna hemsida eller via telefon 010-442 24 24. Detta gäller akuta ärenden, skador, trasig eller bristfällig utrustning samt andra brister gällande fastigheterna och uteområdet.

För följande ärenden, kontakta vår administrativa förvaltare

 • P-platser, garage och kölista till dessa
 • Uttag ur inre fond
 • Namnändringar
 • Nyckelbeställningar
 • Taggar, bokningssystem och lösenord
 • Ansökan om andrahandsuthyrning
 • Frågor från mäklare och spekulanter

Hanna Limberg
Förvaltningsadministratör
Direkt: 010-442 21 47
hanna.limberg@hsb.se

För följande ärenden, kontakta vår helhetsförvaltare

 • Renoveringsfrågor
 • Renoveringsansökan
 • Ombyggnadsbesiktning
 • Frågor gällande fastigheter och uteområdet (ej ren felanmälan)
 • Pågående skadeärenden
 • Störningar
 • Övriga pågående förvaltningsärenden

Ted Silverhagen
Förvaltare
Direkt: 010-4422208
Ted.Silverhagen@hsb.se

Övriga medlemsärenden hänvisas till HSB Göteborg, telefon 010-442 20 00 eller info.gbg@hsb.se.

Kontakt med styrelsen

Styrelsen svarar inte på frågor som rör punkterna ovan. Till mejladressen nedan är du välkommen med trivselfrågor, förslag på förändring eller utveckling av föreningen. Styrelsen besvarar frågorna med jämna mellanrum, vanligen efter ett styrelsemöte.

Styrelsen HSB Brf Gråberget
brfgraberget@hsbgraberget.se