Nya restriktioner på gemensamma lokaler

12 januari 2022

Med anledning av Covid-19 är maxgränsen för både offentliga och privata tillställningar i fest- och föreningslokaler sänkt till 20 deltagare, detta gäller samtliga av våra gemensamma lokaler. Restriktionerna fortsätter att gälla tills vidare, fram till dess att nya restriktioner träder i kraft.

Du kan läsa mer om rådande restriktioner på krisinformation.se.