Pris för elbilsladdning höjs

13 januari 2022

På grund av den ändrade priser hos vår elnätsägare Göteborgs Energi då de har infört något som kallas effektavgift (länk) har styrelsen beslutat om att höja priset för elbilsladdning från 1,5 kr till 2 kr per kWh. Föreningen tillhandahåller denna tjänst på en kostnadsneutral grund och de ökade avgifterna kräver därför att vi höjer priserna. De nya priserna gäller från och med 2022-02-01. I och med införandet av IMD el kommer styrelsen tillsammans med förvaltare titta över och försöka sänka de generella kostnaderna för el inom föreningen för medlemmarna, bland annat utreds investering i egen elproduktion genom solceller som en möjlighet.