Nytt telefonnummer vid Akuta fel/Jour!

29 december 2021 Nytt år och nytt nummer vid akuta fel/jour. I och med det nya avtalet med HSB Göteborg angående fastighetsskötsel så har vi tagit bort en tidigare mellanhand och extra kostnad för föreningen för jourförmedling.

Vi har kvar Avarn Security på rondering och jourutryckning där vi har bättre priser än hos HSBs leverantör. Det nya är att vi medlemmar skall ringa direkt till Avarn Securitys larmcentral på 010-210 90 00, detta har även fungerat tidigare. Vill du läsa mer om Akuta fel/Jour läs under kontakt här på vår hemsida eller anslaget om felanmälan i trapphuset.  

Ej akuta händelser anmäls precis som innan direkt till HSB Göteborgs felanmälan dygnet runt här online eller via telefon under kontorstid.