Försenad parkeringsplatskö

16 december 2021 Enligt utskickad information infördes 2021-12-01 ett nytt system för hantering av p-plats kön. Dock har HSB temporärt stoppat detta pga problem med den tekniska tjänsten. De jobbar för att säkerställa att systemet skall fungera problemfritt innan lediga platser publiceras för sökning.

HSB får fortsatt indikationer på att vissa medlemmar har problem därför vågar de inte publicera platserna på nytt riktigt än eftersom risken är att alla medlemmar då inte kan söka platserna. HSB kommer återkomma så snart de fått återkoppling från utvecklarna.

 

HSB kommer även att maila ut till alla köande som har registrerade mailadresser (i mitt HSB) när platserna publiceras på nytt.

 

Tidigare utskickad information

HSB brf Gråbergets p-platsköer kommer att bli digitala - precis som de redan är hos många andra HSB bostadsrättsföreningar. Det finns flera fördelar med detta, bland annat att vi som medlemmar själva kan ansöka om p-platser när vi vill. Detta kommer vi att göra på Mitt HSB - se det särskilda utskicket här intill. Att kön blir digital förenklar hanteringen kring p-platserna och minimerar felhantering. Det är enkelt att se vilka p-platser som är lediga, hur lång kötid man har och genomsnittlig kötid för platserna. Detta gör man under “Mina Sidor, “Min Bostad” och “Mina köer”.

 

Vi har sedan tidigare haft en kö som baserat sig på boendetid, och det kommer fortfarande vara så för oss befintliga medlemmar tills dess att ny tilldelning skett via den digitala kön, antingen genom byte eller tilldelning av ny plats. Om ni sedan vill ställa er i kö på nytt för byte kommer ni att få ett nytt ködatum baserat på när ni anmält er till kön.

 

Nya medlemmar ställer sig själva i kön när de vill efter att de flyttat in - denna information finns med bland informationen till nya medlemmar. När man tackar ja till en p-plats, försvinner kö-tiden. 

 

Byten prioriteras framför att platsen nytecknas, precis som tidigare.  

 

I kön kan man prenumerera på lediga platser och få en notifikation när det finns lediga objekt att söka. Se till att lägga in din mejladress på Mitt HSB, under “Min profil” om det inte redan är gjort samt bocka i att ni vill ha notifieringar.

 

All uthyrning av p-platser sker framöver via den digitala köhanteringen på Mitt HSB. För support i Mitt HSB eller frågor om kön, kontakta Boendeservice på boendeservice.gbg@hsb.se eller på telefon 010-442 20 00.