Årlig höjning av månadsavgifterna

05 december 2021 Styrelsen har beslutat att från 2022-01-01 höja avgiften för bostadsrätt med 3%.
Ett av skälen till höjningen är den ökade tomträttsavgäld vi har fått besked av från kommunen. Som vi tidigare har meddelat har vi inte accepterat kommunens besked, och befinner oss därför i en rättsprocess tillsammans med flera andra HSB-föreningar. Vi har i dagsläget ingen ytterligare information utöver den som finns publicerad här på hemsidan. Vår strategi har varit att förbereda oss på en höjning, för en höjd avgäld kommer det att bli, dock arbetar vi för att den skall bli så låg som möjligt. Därför har vi under flera år tagit höjd för den nya avgälden för att inte behöva genomföra drastiska höjningar.
 
Ytterligare skäl till höjningen är även kommande större underhåll i föreningen. Vi genomför just nu dräneringsarbeten vid ett antal hus, och kommer successivt arbeta oss genom föreningen. Kommande större underhåll gäller även en del fasader och tak. Föreningen gör avsättning till kommande underhåll och behöver därför successivt öka vårt sparande /kvm bostadsyta för att ligga i balans. 
 
Om man har funderingar kring avgiftsnivåer och hur avgiften disponeras kan ett tips vara att kika på Bostadsrättskollen - en mycket informativ sida som redovisar ett antal nyckeltal. Styrelsen siktar på att ligga inom dess intervall - något som föreningens externrevisor också förespråkar. Kika gärna på den tillsammans med årsredovisningen. https://www.hsb.se/bostadsrattskollen/
 
Avgiften för parkeringsplatser och varmgarage höjs även med 3 % från 2022-01-01.