Styrelsen informerar om IMD EL

07 juli 2022

Vad är IMD EL - historik?

Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering, och har som syfte att få ner kostnaderna för vår elkonsumtion, och skapa medvetande om vår förbrukning. Styrelsen har med hjälp av HSB Göteborg satt sig in i IMD och tittat på vilka effekter detta skulle ha för vår förening och för oss boende. För att genomföra IMD krävs ett beslut på en föreningsstämma, vilket togs i vår förening på föreningsstämman 2021.

När IMD infördes, sades samtliga privata elabonnemang upp och all el köps in gemensamt via föreningens fastighetsabonnemang. En kostnadsbesparing ligger alltså i att samtliga lägenheters individuella nät- och el leveransabonnemang försvinner! En annan kostnadsbesparing ligger i att föreningen blir ”storkund” och kan på ett annat sätt förhandla elpriser.
 
IMD-el hur går det till?
 
Föreningsstämman 2021 sade JA till IMD och alla privata el-abonnemang sades upp centralt. Nya elmätare har därefter installerats i fastigheten för automatisk avläsning. De nya elmätarna läser av förbrukningen en gång per dygn och via IMD leverantörens webbportal kan varje lägenhet läsa av sin förbrukning. En instruktion med inloggningsdetaljer till webbportalen har delats ut. Systemet heter EcoGuard insite curves. Manual finns på hemsidan och på anslagstavlan i hallen vid samlingslokalen på Vantgatan 3.
 
En gång i kvartalet skickas en avläsning till HSB Göteborg och kostnaderna kommer på nästa avisering. Samtliga lägenheter får en specificerad elräkning på den vanliga månadsavin från HSB Göteborg. Det är inget krav eller behov att logga in på portalen, men där är det möjligt att följa sin förbrukning. Debitering av elförbrukning sker alltså automatiskt på avgiftsavi.
 
Sammanfattning, vad gäller efter införandet?
  • Automatisk avläsning av elmätarna via föreningens valda IMD-leverantör.
  • Förbrukning och kostnad på avgiftsavi från HSB Göteborg (kvartals avisering)
  • Ni slipper fakturor från nät- och elbolag.
  • Ni behöver inte förhandla om eller teckna elavtal i framtiden.
  • Ni får möjlighet till egen uppföljning och kontroll av förbrukning, statistik och kostnader via IMD leverantörs webbportal. 
Nedan är exempel på hur en avgiftsavi ser ut efter införandet av IMD. (Exemplet visualiserar en lägenhet som mäter EL, kallvatten, varmvatten samt laddstolpe för HSB Gråberget är det endast aktuellt med elhandel för samtliga lägenheter och elbilsladdare.)
  • specifikation.png
    specifikation.png