GDPR

HSB Gråberget följer GDPR

Den 25 maj trädde EU:s nya dataskyddsförordning The General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Syftet är ett starkare skydd för privatpersoner vid all hantering av personuppgifter hos myndigheter, företag, organisationer − och bostadsrättsföreningar. GDPR ersätter såväl Personuppgiftslagen (PUL) som EU:s dataskyddsdirektiv.

HSB Gråberget följer självklart lagen. Känsliga ärenden lagras avpersonifierade. Där personuppgifter är nödvändiga för att handlägga ett ärende görs detta med stöd av bostadsrättslagen eller där samtyckte har inhämtats. När ärendet är klart raderas uppgifterna.

Nedan kan du ladda ned vår personuppgiftspolicy.