Styrelse

Styrelsemöte varje månad

Föreningen har en arvoderad styrelse som sköter styrelsefrågorna på sin fritid. I styrelsen ingår en ledamot tillsatt av HSB Göteborg. Aktuell styrelselista finns anslagen i alla trapphus.

Styrelsemöten hålls normalt första onsdagskvällen i månaden, utom i juli då även mötena har semester. Veckan innan har styrelsens arbetsutskott ett särskilt möte, då de förbereder frågorna och besluten.

För anmälan om renovering, frågor, synpunkter, förslag på förbättringar eller andra skrivelser, se rubriken Kontakt. Deadline är två veckor före styrelsemötet. Normalt får du sedan svar dagen efter styrelsemötet.

Är du intresserad av att bli styrelseledamot, kontakta förvaltningsadministratören för kontakt med valberedningen.

Styrelse och övriga funktionärer

Ordförande Jens Axelsson
Vice ordförande Rickard Heed
Sekreterare Katarina Grönbäck

Ordinarie ledamöter
Harald Nordius
Annabelle Jaako
Edvard Hübinette
David Heidari
Robert Garpetun

HSB-ledamot Malin Michaelson

Studie- & fritidsorganisatör Harald Nordius

Revisor Ingela Göransson
Maria Danielsson (suppleant)

Valberedning
Ingela Göransson (sammankallande)

Uppdaterat 20220601