Styrelse

Styrelsemöte varje månad

Föreningen har en arvoderad styrelse som sköter styrelsefrågorna på sin fritid. I styrelsen ingår en ledamot tillsatt av HSB Göteborg. Aktuell styrelselista finns anslagen i alla trapphus.

Styrelsemöten hålls normalt första onsdagskvällen i månaden, utom i juli då även mötena har semester. 

För anmälan om renovering, frågor, synpunkter, förslag på förbättringar eller andra skrivelser, se rubriken Kontakt. Deadline är två veckor före styrelsemötet. Normalt får du sedan svar inom någon vecka efter styrelsemötet.

Är du intresserad av att bli styrelseledamot, kontakta förvaltningsadministratören för kontakt med valberedningen.

Styrelse och övriga funktionärer

Ordförande Jens Axelsson
Vice ordförande Rickard Heed
Sekreterare Katarina Grönbäck

Ordinarie ledamöter
David Heidari
Annabelle Jaako
Nati Kricak
Gun Ternulf

HSB-ledamot Malin Michaelson

Revisor Maria Danielsson
Ingela Göransson (revisorssuppleant)

Valberedning
Ingela Göransson (ordförande)
Pia Burman

Uppdaterat 2024-06-05