Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ

I maj varje år håller föreningen sin ordinarie föreningsstämma. Motioner till stämman ska vara inkomna till styrelsen senast den 31 mars. De ska vara skriftliga och undertecknade med namn, adress och lägenhetsnummer. De lämnas till styrelsen via brev eller mejl, se rubriken Kontakt.

Det kan vara värt att nämna att stämman brukar ha endast omkring 70 deltagare. Det är inte bra för boendedemokratin. Så tänk på att du är mycket välkommen dit!

Synpunkter och förslag lämnar du till styrelsen, som ovan, för behandling på kommande styrelsemöte.

I menyn till vänster hittar du protokollen från HSB Brf Gråbergets senaste föreningsstämmor.