Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver tillstånd

Från och med den 13 juni 2018 gäller två nya regler vid andrahandsuthyrning.

  • Uthyrning kortare tid än tre månader godkänns normalt inte.
  • Föreningen tar ut en administrationsavgift. För år 2023 är denna 5250 kronor om året men debiteras månadsvis och baseras på 10 procent av prisbasbeloppet då ansökan godkänns.

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet. Det gäller oavsett om någon hyr eller lånar den och även om du låser ett av rummen. Du behöver styrelsens tillstånd, vilket söks på en särskild blankett som du kan ladda ned nedan eller få via rubriken Kontakt. Var ute i god tid, eftersom beslut tas på ett styrelsemöte, som vanligtvis är den första onsdagen i månaden. Din ansökan ska ha kommit in två veckor innan dess. Ansökan ska skickas till HSB Boendeservice som sedan skickar vidare till styrelsen, se kontaktuppgifter under Kontakt.

En upplåtelse utan tillstånd kan medföra att föreningen säger upp dig. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld. Samma sak gäller om din hyresgäst inte sköter sig.

Styrelsen ger tillstånd endast för privatpersoner, ej för företag, organisationer, ”Airbnb” eller liknande.

Tillstånd ges endast för tillfällig upplåtelse och för ett år i taget. Anställnings-, studie- eller tjänstgöringsbevis ska bifogas ansökan. Tillståndet gäller endast för den period och den hyresgäst som du har angivit. Ändras något av detta krävs ett nytt tillstånd.

Uthyrning i flera år kan i vissa fall godkännas, till exempel vid studier på annan ort. Då kan vi lämna ett förhandsbesked för hela tiden, men ansökan måste ändå göras för ett år i taget, med bifogat bevis enligt ovan.

Avgörande för ett tillstånd att hyra ut är att du anger vilket skäl du har för uthyrningen, till exempel:

  • arbete eller studier på annan ort
  • militärtjänstgöring
  • vistelse på sjukhus eller sjukhem
  • rekreation efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse
  • ”resa jorden runt”
  • provsambo, medges ett år utan förlängning.

Vid en andrahandsupplåtelse blir du hyresvärd och bestämmelserna i hyreslagen gäller därmed. Upprätta därför ett skriftligt och tydligt hyresavtal. Det är alltid ditt ansvar att avgifter betalas i tid och att hyresgästen följer föreningens bestämmelser. Tänk även på att hyresgästen kan få besittningsrätt till lägenheten. Se vidare www.hyresnamnden.se.

Observera att din hyresgäst inte får använda akut-/grovtvätt, gästlägenhet, samlingslokal, bastu eller snickeri. Därför kommer sådan tillgång att spärras på dina taggar. Hyresgästen får inte heller hyra garage eller p-plats. Om du idag hyr en parkeringsplats så kommer den att sägas upp då du saknar behov an denna under andrahandsuthyrningen och du inte får hyra ut denna i andrahand. 

Du kan överklaga ett avslag till Hyresnämnden.

Här kan du ladda ner en ansökningsblankett för uthyrningen.