Välkommen!

Är du nyinflyttad, önskar HSB Brf Gråbergets styrelse dig välkommen till oss! Är du medlem sedan tidigare, önskar vi dig välkommen till hemsidan!

Styrelsen hoppas och tror att såväl gamla som nya medlemmar trivs med sin lägenhet, sitt boende och med området i stort. Naturligtvis vill vi att din vistelse här ska vara problemfri, men frågor dyker säkert ändå upp om olika saker. Informationen nedan har vi löpande fyllt på och vi tror att den idag täcker det mesta.