Renovering

Ansök om större renovering hos styrelsen

Normalt renoveringsarbete får du utföra utan att kontakta styrelsen. Hit hör tapetsering, målning, golvslipning, nya kökssskåp etc.

Kanske vill du göra ändringar i föreningens egendom, till exempel ändra ledningar för vatten, el och ventilation eller slå hål i en vägg. Då ska du ansöka om detta till styrelsen. Ansökan krävs alltid vid renovering av badrum och kök, eller önskan om att riva en vägg. Länkarna nedan ger mer information om detta. Du kan även ladda ned Planritningar för husen i föreningen.

Ansökan lämnar du till vår förvaltare via rubriken Kontakt. Vid "standard renoveringar" kan vår förvaltare ge besked efter han fått alla underlag han behöver. Vid större förändringar i lägenheten måste styrelsen fatta beslut. Ansökan måste då finnas oss tillhanda senast två veckor före styrelsemötet som oftast är första onsdagen varje månad. Normalt får du sedan svar dagen efter styrelsemötet.

Föreningen ansvarar för värme och ventilation (kåpa, frånluftsdon i bad samt kanaler) och att krav på brand och luftväxling (OVK) alltid uppfylls. Du får inte ta bort värmeelement eller byta spiskåpa mot motorfläkt inkopplad på systemet. Golvvärme är tillåten, men bara på egen el. Vid ändring ska du på egen bekostnad anlita yrkeskunnig fackman.

Även om inte styrelsen motsätter sig ombyggnaden, har du som bostadsrättshavare alltid det yttersta ansvaret för arbetet och eventuella följder vid felaktigt arbete − även för tredje man. Därför är det viktigt att en auktoriserad fackman för sådana frågor både rådfrågas och utför arbetet. Dessutom ska du lämna dokumentation över ändringarna till en eventuell framtida lägenhetsövertagare.

Om du ska borra är det viktigt att du kollar var ledningarna för el, vatten, värme etc går, så att du inte utsätter dig eller någon annan för fara eller slår ut husets el eller portsystem. Föreningen har inga ritningar över lägenhetens ledningar.

Av hänsyn till dina grannar ska du följa vanliga trivselregler. Varsko grannarna att störande ljud kan förekomma och berätta vad det beror på. Undvik störande arbete under storhelger och i möjligaste mån även på söndagar, då de flesta uppskattar att det är tyst.

Du får inte lägga byggmaterial eller annat icke brännbart i soprummen eller skräpa ner i trapphuset. Samla istället byggavfallet i en så kallad byggsäck som du kan ställa några dagar utanför huset, dock inte nära entrén eller på brandgata.

Till sist, tänk på att du som HSB-medlem får rabatt i vissa affärer. Detta nämns då och då i tidningen Hemma i HSB eller finns på hsb.se/goteborg .

Se även rubrikerna Ombyggnadsbesiktning, Underhållsansvar, Badrumsrenovering, Köksrenovering, Golvbrunn, Blandare, Asbest och Reparationsfond.