Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand.

Om du har skäl och vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd. Du kan hämta en blankett för andrahandsuthyrning på föreningsexpeditionen, Beryllgatan 11. Öppet helgfria måndagar kl. 18:30-19:30. Alternativt fylla i blanketten digital (se nedan) och lämna in till föreningsexpeditionen på Beryllgatan 11.

Tänk på att blanketten behöver lämnas in i god tid innan andrahandsuthyrningen.

Du måste uppge en adress där föreningen kan nå dig under hyrestiden.

En avgift på 10 % av ett prisbasbelopp på årsbasis tas ut under uthyrningstiden. Denna debiteras månadsvis på avgiftsavin för lägenheten.

Föreningen har som policy att träffa den som innehar lägenheten och andrahandshyresgästen.Tänk på att även om du hyr ut din lägenhet i andra hand så är det du som har ansvaret gentemot föreningen för följande saker:

Att avgiften blir betald i rätt tid.
Att hyresgästen inte stör övriga boende.

Ansökan om andrahandsupplåtelse av bostadsrätt