Föreningsstämman

Varje år håller föreningen årsstämma senast den 31 december, oftast har vi den i slutet av november.

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Det är viktigt att du deltar på stämman för att kunna vara med och påverka.

Kallelse och handlingar till stämma delas ut i din postbox.

Om du har förslag på viktiga förändringar eller förbättringar, har du möjlighet att lämna in en skriftlig motion till stämman. Du kan lämna in din motion på föreningsexpeditionen, Beryllgatan 11 eller skicka motionen via e-post till brf.grevegarden@gmail.com.Motionerna ska lämnas in senast 30 september.

Alla röstberättigade medlemmar som deltar på stämman får ta ställning till motionen.