Revisorer

Ann-Christine Anderberg, föreningsvald revisor
Barbro Schröder, föreningsvald revisorssuppleant

Borevision, extern revisor