Revisorer

Ann-Christine Anderberg, föreningsvald revisor
Lennart Johansson, föreningsvald revisorssuppleant

Borevision, extern revisor