Förenings valberedning

Bostadsrättsföreningens valberedning är en grupp medlemmar som har till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen. 
På föreningsstämman 2023 valdes följande personer till föreningens valberedning

Britt-Marie Kristensson
Lize-Marie Gabrielsson
Marina Lovblom