Avfallshantering

Här i föreningen sorterar vi vårt avfall.

Komposterbart avfall (se medlemspärm och information i miljöhusen) lägger du i kvarnen som det är.

Snälla, släng ALDRIG plastpåsar i komposteringsmaskinerna.
Vi är väl medvetna om att det i reklamen ibland talas om nedbrytbara plastpåsar. Det må vara hur det vill med den saken men den plastpåsen finns inte som våra komposteringsmaskiner kan bryta ned.

Restavfallet, avfallet som du noggrant knytit ihop plastpåsen om och som du vet inte är komposterbart, lägger du i de gröna avfallsbehållarna inne i miljöhusen. Det finns ett hus på varje gård.

  • Block 2
    Block 2