Grovsoprum

I våra grovsoprum kan du slänga större avfall.

- Lysrör och glödlampor
- Färgburkar och dylikt
- Elektronikavfall
- Icke brännbart avfall

OBS! Grovsoprummet är inte till för vanligt restavfall. Detta slänger du i miljöhusen.

Vet du att du kommer att slänga mycket stort avfall? Kontakta styrelsen som kan se till att en container blir beställd. Detta är kostnadsfritt för dig som medlem.