Källsortering

Rätt avfall på rätt plats.

Vi betalar avfallstömning efter vikt. Var noga med att följa nedanstående sortering.

Miljöhusen är till för komposterbart avfall samt restavfall.

Övrigt avfall ska sorteras och slängas i återvinningsbehållarna vid p-däcket eller vid Guldringen.

Tidningar o övrigt papper - till pappersåtervinning.

Glas - till glasåtervinning.

Plastförpackningar - till plaståtervinning.

Metallförpackningar - till metallåtervinning.

Små batterier.

Nu kan du även lämna kläder vid återvinningen.