Fastighetsskötsel

HSB har hand om föreningens fastighetsskötsel.
Fastighetsskötaren har sin expedition på: Beryllgatan 35

Felanmälan: 010-442 24 24 Öppet kontorstid, övrig tid telefonsvarare.
Felanmälan kan även göras via webben.

www.hsb.se/goteborg/felanmalan/


Fastighetsskötaren får sin arbetsorder efter att du har gjort en felanmälan.