Besöksparkering

Föreningen har 16 stycken parkeringsplatser för besökande.
Sex stycken med infart från Stubbvägen och tio stycken med infart från Grenvägen.

Betalar gör man via en app eller genom att skicka ett sms. Avgift 6 kr/tim eller 40 kr/dygn.
Information om appar och sms-parkering hittar man under parkster.se  eller easypark.se

Vid parkering under längre tid finns P-kort till en kostnad av 50 kr för tre dygn eller 100 kr för en vecka. P-kort tillhandahålls av styrelsen.