Parkeringsplatser och garage

Varmgarageplatser finns i hus 2 och 3. Dessutom finns fristående garage samt vanliga p-platser. Kontakta Jan-Åke Marberg på tel 0709-994276, eller via mejl jan.marberg@telia.com när du vill hyra garage eller p-plats. Det är en månads uppsägningstid på garage- och p-platser.

Pga. brandrisk får ingenting utöver bilar förvaras i garagen.

OBS! Se till att garageporten i varmgaragen stängs efter dig innan du kör iväg, vi har haft problem med inbrott i garagen. Dvs. stå kvar med bilen tills du ser att ingen obehörig slinker in och att porten stängts. Den som inte gör detta kan vid upprepade förseelser förlora sin plats.

I varje hus finns speciella utrymmen för cyklar, barnvagnar och rullatorer. Undvik att ställa dem på andra platser, eftersom detta förhindrar städning och inte accepteras av brandmyndigheterna.

Har du mc eller moped kontakta styrelsen för mer information