Energideklaration

Information om husens energideklaration finns att söka på Boverkets hemsida.


Grenvägen 7-11,   fastighetsbetäckning 1:824, energideklarations-id 998838.
Grenvägen 1-5,     fastighetsbetäckning 1:825, energideklarations-id 998799.
Stubbvägen 2-6,    fastighetsbetäckning 1:826, energideklarations-id 998830.
Stubbvägen 8-12,  fastighetsbetäckning 1:827, energideklarations-id 998846.