Sophantering

Sopnedkast finns i varje trapphus, dessa är enbart avsedda för restavfall. Matavfall måste sorteras ut och placeras i en för ändamålet avsedd brun behållare som är placerad i resp. soprum. Här får endast bruna påsar med matavfall slängas.

 

Från 1/1  2024 är det krav på att sortera ut matavfall för återvinning. Samtidigt tar kommunerna över ansvaret att samla in förpackningar, och på sikt måste föreningen även möjliggöra för sortering av förpackningar. Styrelsens arbetar på en gemensam lösning för sortering av både matavfall och förpackningar,

Vi kommer att provisoriskt införa följande lösning:

Dom existerande soprummen i garaget i hus 2 & 3 låses upp. Boende i dessa hus kommer att få tillgång till garaget där man kommer åt soprummen. Där kommer du att kunna slänga ditt matavfall i närmaste soprum.

För hus 1 & 4 är detta dörren närmast entrén märkt ”Soprum”. Nyckeln till förrådskorridoren används för att låsa upp dörren.

Denna lösning kommer att vara tillgänglig från 1/12 2023.

Nedan hittar ni information om matavfall & en sorteringsguide.


Vi har ett inhägnat område för trädgårdsavfall vid infarten till Stubbvägen.
Inga plastpåsar eller krukor får kastas i komposten

Två återvinningsstationer finns på nära avstånd. En på parkeringen vid Furulunds centrum.
Och en på andra sidan Tingsvägen.

Grovavfall lämnas på Återvinningscentralen i Öjersjö.
Fler fria ÅVC-besök för Partillebor från 2022.