Parkeringsregler

Parkeringsförbud råder i vårt område.
Enligt trivselreglerna får man bara köra in i undantagsfall för av- och pålastning.

Utryckningsfordon som ambulans och brandkår måste kunna komma fram.
Om ni kör in parkera så långt åt sidan som möjligt.

P-tjänst tillämpar följande regler:
Om man kör in får man bara bli stående c:a 10 min. Vid in- och utflyttning får man stå längre, men då måste något hända vid bilen var 10:e minut. Ovanstående regler gäller även för hantverkare.

Parkering inom vårt område övervakas av P-tjänst Väst tel: 031-518810