På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

De tog hand om sin egen skit

26 oktober 2020 Tänk dig att gå på en toalett som helt saknar vatten. Och att dessutom göra det på en balkong. I ett experiment har studenten Otto Malmkvist undersökt hur en typ av mulltoa påverkat vardagen för tre andra studenter i HSB Living Lab. Betyget blev gott och banar väg för en framtid där vårt eget kiss och bajs kan få både vår egen hälsa och landets jordbruk att blomstra.
Mulltoa i HSB Living Lab

Det var under hösten 2019 som Otto Malmkvist satte igång att planera sitt examensjobb på Chalmers, där han läste arkitektur. Hans specialområde, och också det exjobbet skulle handla om, är kretsloppstänkande i arkitekturen.

– Jag intresserar mig för hur man inom arkitekturen kan tänka in kretslopp när man bygger nytt. Och då inte bara i materialet, i trä eller återvunnet byggmaterial, utan i ett vidare perspektiv. Här kan man exempelvis titta på hur man kan använda avfall från våra egna kroppar och hur man bygger in den typen av möjligheter i hus.

Ett exempel på just detta är att istället för vattentoaletter bygga in återvinnande toaletter, ofta mulltoaletter, där man inte använder något vatten och där man separerar kiss och bajs för att sedan använda som gödsel. För att ge examensjobbet en praktisk dimension, bestämde sig Otto för att faktiskt låta testa en sådan toalett i verkliga livet. Han var sedan tidigare bekant med HSB Living Lab, och visste att man som student kunde ansöka om anslag och föreslå projekt som kan utföras i experimenthuset.

– I min ansökan skrev jag att jag ville undersöka hur det jag kallar en återvinningstoalett påverkar de boendes vardag, och vad som kunde tänkas vara både fördelar och nackdelar för dem. HSB Living Lab nappade på idén, och jag kunde påbörja allting vid årsskiftet 2019/20 ungefär.

De som till slut kom att stå för det praktiska experimentet, att använda toaletten under en och en halv månad, föll på tre studenter som bor i en av lägenheterna i HSB Living Lab. Toaletten kallades långtidskomposterande toalett och liknar en mulltoa. Skillnaden är att man inte behöver tömma tanken där avföringen samlas lika ofta.

– Det blev så att jag till slut installerade toaletten på balkongen. Anledningen var att lägenhetens badrum skulle totalrenoveras, och innan mitt experiment kom in i bilden så skulle de behövt använda en toalett i en annan del av huset. Men nu blev det så här, och det funkade väldigt bra. De var glada att få en toalett i anslutning till sin egen lägenhet, berättar Otto och skrattar.

Studenterna fick helt enkelt ta sig ut på balkongen varje gång behoven pockade på, och kisset och bajset fördes till olika behållare. Kisset kunde sedan Otto själv använda till sina privata zucchini- och tomatodlingar

– Man separerar urin och fekalier. Urinen kan i princip användas direkt till gödsel, i det här fallet mina grönsaker, bajset behöver stå ett år för att bli fritt från bakterier för att sedan blandas med annan kompost.

Studenterna upplevde experimentet som positivt, berättar Otto. Vid installationen byggde han ett litet dass för att hindra för mycket insyn, och en fläkt tog bort all lukt. Studenterna piffade själva toaletten så den kändes trevlig att gå på.

– Det enda de hade åsikter om, och detta är helt förståeligt, är att det ibland var kallt ute på balkongen. Och att läget på balkongen var så att grannar och förbipasserande kunde se när de gick in och ut ur dasset.

Ottos examensjobb kunde sedan ge läsaren en bild från verkligheten om hur det faktiskt är att använda en återvinnande toalett i en lägenhet. Men att installera systemen i stor skala i flerfamiljshus i framtiden tror Otto kan bli svårt.

– Det är komplicerat att bygga så att stora behållare får plats på ett smidigt sätt till exempel. Toaletten lämpar sig i nuläget bättre i ett småhus eller på ett publikt område. Men den svåraste aspekten när det gäller byggnation i lägenhetshus tror jag faktiskt är den sociala biten. Det är svårt att övertyga folk om att byta ut det smidiga vattensystemet, ett system som är intimt förknippat med vårt välfärdsbygge.

Kanske kan åsikterna förändras i takt med tidens gång, samtidigt som det redan nu faktiskt finns kompromisser i form av vacuum-toaletter, där man använder mycket mindre vatten men där de i övrigt är som vanliga toaletter.

– Det vore roligt att få se och jobba med arkitektur i framtiden som tar hänsyn till en annan typ av toaletter. Vi behöver verkligen komma till insikt om hur värdefullt det är att kunna spara vatten i reningsverken samtidigt som vi tar till vara vad våra egna kroppar lämnar ifrån sig. Bajs och kissgödsel är det absolut bästa för växterna, avslutar Otto.

Topp tre fördelar med återvinnande toalettsystem enligt Otto Malmkvist

  1. Vi kan utmana den ohållbara användningen av konstgödsel. För att framställa konstgödsel behövs både kväve och fosfor. I nuläget bryter man fosfor i gruvor och hämtar kväve i luften genom förbränning av fossila bränslen. Med ren gödsel, det vill säga kompost från oss, sluts kretsloppet.
  2. Vi behöver inte använda reningsverk. Oändliga mängder vatten går åt för att transportera vårt kiss och bajs. Verken behövs inte i lika stor utsträckning om vi återanvänder vårt kroppsliga avfall.
  3. Vi kommer få en rikare flora och i förlängningen bättre närproducerad mat och förbättrad hälsa. Växter mår dåligt av att matas med konstgödsel. Om man använder sig av riktigt bajs eller kiss resulterar det i en rikare flora med fler näringsämnen. Maten som kommer från växterna, eller från djuren som äter växterna, blir både godare och innehåller mer näring. Som bonus får vi bättre tarmflora och mår bättre, och kan leverera gödsel av ännu högre kvalitet.