Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Framtidens fastighetstekniker utbildas i HSB Living Lab

25 februari 2022 Den tekniska utvecklingen går i rekordfart och dagens fastigheter blir allt smartare och komplexa. Därför startar nu HSB Living Lab utbildningen ”Från fastighetsskötare till fastighetstekniker” för att öka förståelsen kring smarta fastigheter och ge värdefulla verktyg för uppdrag i allt mer komplexa miljöer.

Den nya utbildningen påbörjades under våren 2022 och vänder sig till fastighetsskötare som vill utvecklas inom sitt yrke mot en mer teknisk och rådgivande roll. Att höja kompetensen hos medarbetarna inom inre underhåll av fastigheter är också en viktig insats för att möta de framtida behov som uppstår när smart teknik och nya tekniska system flyttar in i våra hus.

– Vi arbetar i en digital tid som är mycket snabbföränderlig och det ställer nya krav på HSBs verksamhet. Med den här utbildningen vill vi hjälpa våra medarbetare att utvecklas och ge dem kunskap för att utföra uppdrag i allt mer krävande miljöer, Lizz Wiklund, hållbarhetschef på HSB Göteborg.

Utbildningen ”Från fastighetsskötare till fastighetstekniker” vänder sig i första hand till HSBs medarbetar och ett 40-tal fastighetsskötare från hela landet utbildas i den första gruppen deltagare som genomgår utbildningen, som påbörjades i februari 2022.

Ny teknik och smarta lösningar gör dagens fastigheter mer resurseffektiva och ökar ofta trivseln för de boende. Men det ställer också nya krav på de som arbetar i fastigheterna med förändrade arbetsuppgifter som följd.

Kursen leds av Mikael Rosén, senior energikonsult på HSB Värmland och HSB Riksförbund, med en mångårig erfarenhet av att utbilda inom fastighetsteknik.

– Vår förhoppning är att deltagarna efter utbildningen kommer att ha en större förståelse för framtidens smarta fastigheter, de nya system man förväntas jobba i och framtida förekommande arbetsuppgifter, säger Mikael Rosén, kursledare och energikonsult på HSB.

Att utbildningen genomförs i HSB Living Lab beror på att det finns stora möjligheter att genomföra praktiska övningar i nya system och framtida lösningar.