Seminarium om nudging i Almedalen

22 juni 2017 5 juli kl 8:45-9:30 i HSBs hus på Strandgatan 35
Hönshuset i HSB living Lab hjälper de boende att knuffas i rätt hållbarhets riktning.

Välkommen till ett samtal om nudging för hållbart beteende. Seminarium på 45 minuter där Kajsa Lindström och Ida Lemoine från Beteendelabbet berättar om hur utvecklingsprojektet ”Matsvinn” knuffar/nudgar de boende i HSB Living Lab till en hållbar cirkulär livsstil. Vi får också veta vad begreppet ”nudging” innebär för samhället i stort och samtalar om hur vi kan utveckla en hållbar livsstil.

Läs mer och hitta HSB-huset i Almedalen 2017 här