HSB Living Lab och TietoEVRY skapar ett nätverk av uppkopplade bikupor

16 juni 2020 Bin och andra insekter behövs för att växter och grödor ska bli pollinerade. Samtidigt minskar antalet bin drastiskt världen över, vilket kan få svåra konsekvenser. För att bidra till forskning och bevarande av biologisk mångfald startade HSB Living Lab och TietoEVRY ett projekt med uppkopplade bikupor. Nu utvidgas projektet genom att ansluta totalt fyra bikupor till ett nätverk, något som ska ge en ännu bättre förståelse för binas levnadsmiljö.
Nätverk av uppkopplade bikupor HSB Living Lab

Sedan tidigare finns en uppkopplad bikupa placerad utanför HSB Living Lab i Göteborg och en utanför TietoEVRYs kontor i Kalmar. Nu tillkommer två bikupor som bildar ett nätverk av uppkopplade bikupor på fyra olika orter, som med sensorer kan mäta temperatur, vikt, lufttryck och luftfuktighet.

– Att digitalisera bikuporna innebär att vi med hjälp av sensorer och IoT-teknik kan samla data som hjälper oss förstå hur bisamhället mår och fungerar. Genom att koppla upp fler kupor mot vår molntjänst får vi bättre möjlighet att jämföra hur olika bisamhällen utvecklas på olika orter i Sverige, säger Mikael Ekström, biodlare och digitaliseringsrådgivare på TietoEVRY.

De nya bikuporna placeras nu utanför Castellums kontor i Växjö och utanför Sveriges Biodlares Riksförbunds kansli i Skänninge. När alla är uppkopplade är planen att samla jämförelsebar data för att hjälpa forskare att få en bättre förståelse för bisamhällens utveckling och mående. De uppkopplade bikuporna ska också underlätta för biodlare att hålla koll på sina bisamhällen. Samtidigt vill HSB och TietoEVRY att satsningen ska sprida kunskap om biodling och väcka engagemang för att värna den biologiska mångfalden.

– Det är kul att vi kan ansluta fler bikupor och engagera fler organisationer i projektet som vi startade tillsammans med TietoEVRY förra året. Vi har märkt av ett stort intresse från de boende som vill engagera sig och lära sig mer om biodling. Initiativet har också uppmärksammats internationellt och vi är glada att så många engagerar sig i den här viktiga frågan, säger Emma Sarin, projektchef för HSB Living Lab.

Under flera år har antalet bin och andra pollinerande insekter minskat kraftigt i världen. En förklaring kan vara kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruket, en annan orsak uppges vara ett förändrat landskap med färre grönområden, eller ett mer storskaligt jordbruk som saknar variation av växter och blommor.

– Bin sköter en stor del av pollineringen av våra växter och är extremt betydelsefulla för vårt ekosystem. Nu får vi bättre möjlighet att forska kring biodling och exempelvis hoppas vi kunna identifiera och motverka sjukdomar bland bin, säger Mikael Ekström.

Fakta om uppkopplade bikupor

Bikupemodell: Just nu en så kallad Smålandskupa av äldre trågkupe-modell, för då skyddas elektroniken på ett bra sätt. I framtiden så kan andra kupmodeller användas.

Det här kan mätas: Ramar och lådors vikt (dvs mängd bin och honung), temperatur, luftfuktighet och lufttryck. All data samkörs sedan i ”BeeLab”, en molntjänst för som kopplar samman alla kupor. Med AI kan informationen sedan analyseras snabbt och i realtid.

Antal invånare:
Mellan 20 000 - 80 000 Buckfast-bin i vardera kupa, beroende på säsong.

Här är de placerade: Utanför HSB Living Lab i Göteborg, utanför TietoEVRYs kontor i Kalmar, vid Castellums kontor i Växjö och vid Biodlarnas riksförbunds kansli i Skänninge.

Skötsel: I Göteborg sköter Kungsbackatraktens Biodlarförening med deltagande av hyresgäster i HSB Living Lab kupan. I Växjö hjälper Växjöortens biodlarförening till. I Kalmar sköter personalen på TietoEVRY om kupan. I Skänninge så sköts den av personal på kansliet.