Styrelserum 2.0 - hur skapar vi ett rum för fler?

25 mars 2020 Hur kan våra gemensamma lokaler utnyttjas bättre? Kan de kombineras med att vara en plats för att yoga, sy eller arrangera miniloppis? I projektet Styrelserum 2.0 undersöker HSB hur bostadsrättsföreningar i framtiden smartast kan utnyttja sina ytor.

Samhällstrender som urbanisering, digitalisering och delningsekonomi försätter att växa. En konsekvens av det blir att vi behöver fundera över hur vi kan använda våra ytor i städerna bättre. Kanske kan tänka oss att leva på en mindre yta än vi gör idag, dela fler saker med våra grannar och tänka till kring de gemensamma utrymmen vi förfogar över.

I flerbostadshus finns exempelvis flera gemensamma ytor som skulle kunna utnyttjas bättre – ett sådant är styrelserummet. Det varierar i både storlek och standard, från minsta källarskrubb till rum med exklusiv takterass, och det finns i så gott som alla HSBs bostadsrättsföreningar. Här kan pärmar med viktiga papper förvaras och möten hålls. Saken är den att i vissa föreningar kan det handla om rum som används för möten så sällan som två gånger om året. Och som däremellan står tomt.

I projektet Styrelserum 2.0 tittar HSB på hur ett styrelserum kan merutnyttjas genom olika flexibla möbleringslösningar. I HSB Living Lab pågår också ett liknande projekt för husets tvättstudion. Båda med Pontus Karlgård, HSB Göteborg, som projektledare.

— Man kan säga att det är två versioner av samma projekt: Hur kan vi utnyttja lokaler effektivare? Det handlar om att inte slösa på utrymmet och att måna om föreningarnas ytor, i slutänden handlar det om pengar, säger han.

Pontus har besökt ett tiotal bostadsrättsföreningar i och runt Göteborg för att intervjua boende, styrelseledamöter och förvaltare och ta reda på hur det fungerar hos de respektive föreningarna idag. Var håller de sina möten? Vilka övriga gemensamhetsytor har medlemmarna? Finns det kanske bastu, snickarverkstad eller gym?

— Vi vill också gärna höra vad de boende själva säger att de saknar, säger Pontus. Och ta reda på hur de olika funktionerna värderas. Det kan naturligtvis vara väldigt olika både inom en förening och föreningarna emellan men vi skaffar oss ändå ett visst underlag.

I HSB Living Lab har ett demonstrationsstyrelserum byggts upp för att testa olika funktioner och möblering. Rummet är på 3,6 x 3,6 meter, ungefär elva kvadratmeter, och har samma mått som de moduler som huset är byggt av. Här ska olika scenarier testas för att studera hur ett styrelserum kan utnyttjas i högre grad än vad det gör idag och samtidigt skapa ett mervärde för de som bor i huset.

— Vi gjorde det medvetet rätt litet för att undersöka vilka funktioner det går att få plats med även om man bara ett mindre utrymme, berättar Pontus.

En rad olika funktioner kommer att testas, bland annat lösningar för yoga, idrott, hobbyverksamhet, mindre tillställningar som barnkalas eller dop, bokningsbart mötesrum för andra slags möten, hemmakontor, filmrum eller miniloppis.

— På sikt kommer vi att bjuda in olika testgrupper som får prova de olika scenarierna och hur det skulle kunna fungera och förhoppningsvis inspireras till nya lösningar.

Målet med projektet är att hitta svar på vilka funktioner bostadsrättsföreningar vill ha och som kan skapa ett faktiskt mervärde för de boende. På sikt ska det ge HSB värdefulla insikter för att utveckla och utnyttjande de gemensamma ytor som finns bolagets fastigheter. Att dela ytor och funktioner är också viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv för att bland annat minska resursförbrukningen.

I september 2020 hoppas Pontus Karlgård att de första resultat från projektet kommer och vilka slutsatserna är.