På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Styrelserum 2.0 - hur skapar vi ett rum för fler?

25 mars 2020 Hur kan våra gemensamma lokaler utnyttjas bättre? Kan de kombineras med att vara en plats för att yoga, sy eller arrangera miniloppis? I projektet Styrelserum 2.0 undersöker HSB hur bostadsrättsföreningar i framtiden smartast kan utnyttja sina ytor.

Samhällstrender som urbanisering, digitalisering och delningsekonomi försätter att växa. En konsekvens av det blir att vi behöver fundera över hur vi kan använda våra ytor i städerna bättre. Kanske kan tänka oss att leva på en mindre yta än vi gör idag, dela fler saker med våra grannar och tänka till kring de gemensamma utrymmen vi förfogar över.

I flerbostadshus finns exempelvis flera gemensamma ytor som skulle kunna utnyttjas bättre – ett sådant är styrelserummet. Det varierar i både storlek och standard, från minsta källarskrubb till rum med exklusiv takterass, och det finns i så gott som alla HSBs bostadsrättsföreningar. Här kan pärmar med viktiga papper förvaras och möten hålls. Saken är den att i vissa föreningar kan det handla om rum som används för möten så sällan som två gånger om året. Och som däremellan står tomt.

I projektet Styrelserum 2.0 tittar HSB på hur ett styrelserum kan merutnyttjas genom olika flexibla möbleringslösningar. I HSB Living Lab pågår också ett liknande projekt för husets tvättstudion. Båda med Pontus Karlgård, HSB Göteborg, som projektledare.

— Man kan säga att det är två versioner av samma projekt: Hur kan vi utnyttja lokaler effektivare? Det handlar om att inte slösa på utrymmet och att måna om föreningarnas ytor, i slutänden handlar det om pengar, säger han.

Pontus har besökt ett tiotal bostadsrättsföreningar i och runt Göteborg för att intervjua boende, styrelseledamöter och förvaltare och ta reda på hur det fungerar hos de respektive föreningarna idag. Var håller de sina möten? Vilka övriga gemensamhetsytor har medlemmarna? Finns det kanske bastu, snickarverkstad eller gym?

— Vi vill också gärna höra vad de boende själva säger att de saknar, säger Pontus. Och ta reda på hur de olika funktionerna värderas. Det kan naturligtvis vara väldigt olika både inom en förening och föreningarna emellan men vi skaffar oss ändå ett visst underlag.

I HSB Living Lab har ett demonstrationsstyrelserum byggts upp för att testa olika funktioner och möblering. Rummet är på 3,6 x 3,6 meter, ungefär elva kvadratmeter, och har samma mått som de moduler som huset är byggt av. Här ska olika scenarier testas för att studera hur ett styrelserum kan utnyttjas i högre grad än vad det gör idag och samtidigt skapa ett mervärde för de som bor i huset.

— Vi gjorde det medvetet rätt litet för att undersöka vilka funktioner det går att få plats med även om man bara ett mindre utrymme, berättar Pontus.

En rad olika funktioner kommer att testas, bland annat lösningar för yoga, idrott, hobbyverksamhet, mindre tillställningar som barnkalas eller dop, bokningsbart mötesrum för andra slags möten, hemmakontor, filmrum eller miniloppis.

— På sikt kommer vi att bjuda in olika testgrupper som får prova de olika scenarierna och hur det skulle kunna fungera och förhoppningsvis inspireras till nya lösningar.

Målet med projektet är att hitta svar på vilka funktioner bostadsrättsföreningar vill ha och som kan skapa ett faktiskt mervärde för de boende. På sikt ska det ge HSB värdefulla insikter för att utveckla och utnyttjande de gemensamma ytor som finns bolagets fastigheter. Att dela ytor och funktioner är också viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv för att bland annat minska resursförbrukningen.

I september 2020 hoppas Pontus Karlgård att de första resultat från projektet kommer och vilka slutsatserna är.