Välkommen till ett samtal om framtidens hållbara boende 24/10

21 oktober 2019 Året är 2062 och tillsammans har vi nått målen om ett hållbart, resurssnålt och inkluderande samhälle. Vi jobbar naturligt med livscykelperspektiv, resurseffektivitet och hållbarhet, cirkulära system präglar allt. Hur ser det hållbara boendet ut idag anno 2062 och hur gjorde vi för att nå dit?
HSB Living Lab

För att få svar på det bjuder HSB Living Lab och IQ Samhällsbyggnad in till en dag full av samtal, föreläsningar och workshops kring framtidens hållbara boende. Du får lyssna på inspirerande talare och delta i spännande samtal och workshops, och det är ett bra tillfälle att knyta nya kontakter med intressanta människor.

Målet med dagen är att du tillsammans med oss får möjlighet att lyfta blicken, och att att genom dialog och inspiration samla viktiga insikter för just din organisation kring vilka scenarier, vägval och behov vi kommer att möta. Genom att samla kompetenser och erfarenheter över gränserna hoppas vi kunna ge välgrundade inspel till såväl forskare som företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn.

Huvudtalare

Kajsa Crona: Från nuet in i framtiden med erfarenheten som vägledare –om hur vi lyckats skapa hållbara bostäder 2062 och vilka utmaningar vi fortfarande kan stöta på.

Kajsa är adjungerad professor i boendets arkitektur på Chalmers, ansvarig för Bolabbetpå Sweco Architects och praktiserande bostadsarkitekt.

Roman Pixell: Om hur vi använder design och gestaltning som verktyg för det hållbara och föränderliga boendet och samhället.

Roman arbetar som Head of Business Design på Tieto Foresight Stockholm och har under 25 år arbetat med framtidsanalyser, koncept och definition av kundupplevelser i gränslandet mellan affär och design.

Se fullständigt program här

När: 24 oktober, kl 9.30-16.00

Plats: HSB Living Lab, Elektrovägen 4, Göteborg.

Workshopen är kostnadsfri, men vi tar ut en no-show-avgift på 500 kr, så får du förhinder är det viktigt att du hör av dig till oss. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller.

Anmälan sker till Emma Sarin, emma.sarin@hsb.se 

Om Framtidssamtalet
Framtidssamtalet är en serie samtal som drivs av IQ Samhällsbyggnads Strategiutskott med syftet att identifiera viktiga vägval och belysa långsiktiga forskningsbehov och utvecklingsområden. Resultatet av samtalsserien kommer hjälpa till att utveckla IQ Samhällsbyggnads riktning och ge perspektiv kring samhällsbyggnadssektorns egen utveckling, drivkraft och möjlighet att forma det framtida hållbara samhället. Man kommer även använda resultatet av Framtidssamtalen för att ge input till IQ Samhällsbyggnads sektorgemensamma inspel till nästa forskningspolitiska proposition.