Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Läsa och förstå en årsredovisning

Vårens kurstillfälle har redan varit - vi uppdaterar med eventuellt nytt datum längre fram!

Bostadsrättsföreningens årsredovisning är viktig såväl för att analysera det gångna räkenskapsåret som för att planera för nästkommande år.
Kursledare är personal från HSB.

Denna kurs ger dig som deltagare

  • Ökad kunskap om hur en årsredovisning är uppbyggd
  • Förutsättningar för att på bästa sätt förstå och analysera innehållet i en årsredovisning
  • Praktiska tips om hur du på ett enkelt och tydligt sätt kan presentera din förenings årsredovisning för medlemmarna i samband med föreningsstämman.

Kursen har ett begränsat antal platser. Till kurstillfället tar du med egen miniräknare och din bostadsrättsförenings årsredovisning.

Datum och tid: Torsdagen den 31 mars kl. 18:00-21:00.

Plats: HSB Värmlands kontor på Lantvärnsgatan 12, Karlstad.

Kursavgift: Kursen kostar 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle för medlemsföreningar i HSB Värmland och HSB Kristinehamn. Ej medlemmar betalar en kursavgift på 900 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

Anmälan: Kurstillfället har redan varit - vi uppdaterar med eventuellt nytt datum längre fram.