Vad menas med fackmannamässigt?

I bostadsrättsföreningens stadgar står det att de åtgärder som bostadshavaren vidtar i lägenheten alltid ska utföras fackmannamässigt. Vad innebär det?

Själva termen fackmannamässigt är att jämföra med sakkunningt eller yrkesmässigt. Som bostadsrättshavare får du, tapetsera, måla, lägga om golv och sätta upp kakel om du kan utföra det fackmannamässigt. Begreppet fackmannamässigt innebär att om du utför arbetet själv måste följa de branschregler som finns. Om du inte följer dessa anvisningar anses inte dina åtgärder som fackmannamässiga. 

Kravet på fackmannamässighet har inte något att göra med hur duktig du är exempelvis på att måla eller tapetsera utan tar i första hand sikte på att åtgärderna blir korrekt utförda. Åtgärderna får inte orsaka skada på fastigheten till exempel genom en bristfällig utförd våtrumsrenovering.