Miljörummet

I vår förening källsorterar vi vårt avfall. Vi har ett miljörum vid gården Floragatan 14 där vi hanterar återvinningsbart avfall, det gäller förpackningar av olika material, tidningar samt elektronik, glödlampor och batterier.

Sophantering

Du kan inte lämna t.ex. uttjänta grytor, stekpannor, andra metallföremål, porslin, blomkrukor, spegelglas, möbler eller liknande i miljörummet. Du kan inte heller lämna byggavfall, t.ex. rester från lägenhetsrenovering.

I miljörummet lämnar du ditt komposterbara avfall paketerat i de bruna avfallspåsarna. Där finns också nya påsar att hämta. OBS! Använd två påsar om ditt avfall är blött. Räkskal och liknande som snabbt luktar illa kan du förvara i frysen till den dag då avfallet normalt hämtas. (För närvarande på onsdagar.)

Mjölkförpackningar och andra matförpackningar ska sköljas ur innan de lämnas i retur. Var noga med att pressa ihop kartonger så att de tar så liten plats som möjligt.

Fönsterkuvert, vanliga kuvert samt vadderade kuvert lämnas som restavfall – dvs. i sopnedkasten.

Plastföremål som inte kan betraktas som förpackningsmaterial lämnas i sopnedkastet eller till kommunens återvinningscentraler.

Elektronik i form av mindre apparater kan lämnas i miljörummet. Större apparater som TV, bordsdatorer och bildskärmar kan du lämna till säljaren om du köper ny utrustning.

Skrymmande avfall till exempel möbler, cyklar, barnvagnar, skidor, med mera, kan du lämna direkt till kommunens återvinningscentraler eller i den container som föreningen en gång om året, vanligen några dagar under våren, låter placera på gården vid Engelbrektsgatan 11. Där finns då samtidigt en behållare för uppsamling av större elektronikavfall.

Restavfall kallas hushållets återstående avfall efter din utsortering. Det kastar du i sopnedkastet. Avfallet ska vara väl inneslutet i påse eller paket av lämplig storlek. Sönderslaget glas, porslin, blomkrukor etc. kan kastas i sopnedkastet om det är omsorgsfullt förpackat, så att de som tar hand om avfallet inte riskerar att skadas.