Historier från Stjärnhusen

Jubileumsutgåva med anledning av att Brf. Erikslust firade 50 år.

Styrelsen har gett ut en minnesskrift över föreningens första femtio år. Skriften finns att köpa på fastighetsexpeditionen till självkostnadspris, 60 kr.

Bokens författare, Håkan Jönsson, kan kontaktas per
tfn 040-915 592.