Miljöhus

Det finns fyra miljöhus inom förenningen.
Miljöhusen är öppna 05.00-23.00.
Passage sker genom nyckeltaggen som är kopplad till bostadsrätten.

Observera att miljöhusen endast är avsedda för föreningens medlemmar och att utomstående/obehöriga personer ej får släppas in i miljöhusen.

Sortering görs efter följande uppdelning:

 • Hushållsavfall
 • Matavfall
 • Tidningar
 • Pappersförpackningar och wellpapp
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Batterier
 • Småelektronik
 • Hushållsapparater (Ej vitvaror)

Du kan inte lämna följande i vår källsortering:

Grovavfall - lämnas till Sysavs återvinningscentraler.
T.ex. möbler, vitvaror, cyklar och andra skrymmande sopor.

Farligt avfall - lämnas till Sysavs återvinningscentraler och miljöstationer.
T.ex. färgburkar, lim, olja, bekämpningsmedel och lösningsmedel som lacknafta.

Sysavs återvinningscentraler - för grovavfall och farligt avfall:
Tel: 040-635 18 00, www.sysav.se

Container
Vi kommer ha container på parkeringen på 32 vid följande datum:

10, 11 januari
22, 23 mars
24, 25 maj
23, 24 augusti
18, 19 oktober

OBS ingen elektronik