Samlingslokalen

Samlingslokalen finns i källaren på 34A.
Samlingslokalen används för att hålla Årsmöte, Stämmor, Föreläsnignar, Studiecirklar m.m
Medlemmar kan även att hyra lokalen för barnkalas, endast dagtid. (Upp till 13år, mellan 10:00-17:00)

Tänk på att visa hänsyn när lokalen lämnas så att andra boende ej störs.
Det är du som hyrt lokalen som är personligt ansvarig för att ordningsreglerna följs.

Den som hyr lokalen ansvarar för att denna lämnas i välstädat skick.
Möbler ställs tillbaka till sin ordinare plats.
Städmaterial finns att nyttja. Eventuella sopor ska kastas.